Kvitok Alkoholový přípravek pro dermální váleček (50 ml)

Alkoholový přípravek je určen k udržení hygienického stavu titanových mikrojehliček ošetřujícího válečku. Váleček uchováte v požadovaném hygienickém stavu postříkáním alkoholového přípravku na hlavici válečku před aplikací na pokožku a také po každé aplikaci.

Skladem
Značka: Kvitok
169 Kč
Kategorie: Pomůcky
Použití: k čištění titanových mikrojehliček ošetřujícího válečku

Alkoholový přípravek je určen k udržení hygienického stavu titanových mikrojehliček ošetřujícího válečku . Váleček uchováte v požadovaném hygienickém stavu postříkáním alkoholového přípravku na hlavici válečku před aplikací na pokožku a také po každé aplikaci.

Můžete ho použít i při čištění a doplňování airless dávkovačů z pleťových krémů a při doplňování květinových vod do menších balení s rozprašovačem.

Postup čištění airless dávkovačů:  Odšroubujte uzávěr, zatlačte dolů dno dávkovače a celou lahvičku omyjte mýdlovou vodou (saponátem). Je třeba nasadit i hlavici a přepumpovat přes ni mýdlovou vodu, abyste ji pročistili. Následně všechny součásti (tedy i hlavici) dokonale promyjte čistou vodou (hlavici je opět třeba přepumpovat čistou vodou) a nechte vyschnout. Zatlačte zpět dno dávkovače a vystříkejte vnitřek i spodní část hlavice alkoholovým přípravkem pro dermální váleček s mikrojehličkami. Po vyschnutí je dávkovač připraven k další používání.

Postup čištění skleněné láhve s rozprašovačem:  Při přelévání obsahu hydrolátu z většího balení do menšího s rozprašovačem použijte alkoholový přípravek pro dermální váleček s mikrojehličkami pro zachování hygienických podmínek, protože hydroláty jsou velmi citlivé na znehodnocení. Prázdnou láhev vyčistěte saponátem, opláchněte čistou vodou. Naplňte ji čistou vodou, přepumpujte přes rozprašovač čistou vodu (několik střiků) a dalším stříkáním bez nasávání vody rozprašovač vyprázdněte. Láhev a rozprašovač vystříkejte alkoholovým přípravkem a nechte vyschnout. Po vyschnutí je láhev připravena na další používání.

 

Neaplikujte přímo na pokožku. Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Balení: Tmavá skleněná láhev s rozprašovačem - 50 ml.